Sanayi İş Birliği Projelerinde Destek Hizmetleri

Kamu alımları başta olmak üzere yurt içi pazarda her geçen gün nitelikli yerli katma değer talebi artmaktadır. Savunma ve Havacılık Sanayinde kurulan iş birlikleri, sivil kamu alımlarını içeren diğer sektörlerde ise Sanayide İş Birliği Projeleri (SIP) ile kamu tedariği sürecinde yerli katkı isterleri birçok projede bir yükümlülük olarak ana yüklenicilerin iş planlarına dahil olmaktadır.

YÖNETİM DESTEĞİ

Savunma ve diğer kamu projeleri kapsamında, teklif hazırlama, sözleşme ve sözleşme takip aşamalarında müşterilerimize destek sağlıyoruz

SANAYİ KOORDİNASYONU

Sahip olduğumuz geniş yerel ağ ile, müşterilerimizin sanayi katılımı ve ihracat yükümlülüklerini gerçekleştirecek yerli firmaların koordinasyonuna destek veriyoruz. Bu kapsamda yatırım, teknoloji transferi ve ihracat projelerine ait süreçlerin prosedürlere uygun olarak yönetilmesini sağlıyoruz.

EĞİTİM

Sanayileşme Yönetimi konusundaki uzmanlık ve tecrübemizi iş ortaklarımızın faydasına sunuyoruz. Uzman personelimizin müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak hazırladığı eğitim programları ile projelerde yurt içi katma değer, teknoloji transferi ve ihracat uygulamalarını içeren eğitimler veriyoruz.