İş Birlikleri

ÜSTÜNOVA, faaliyet gösterdikleri alanlarda büyüme hedefi olan veya komşu sektörlerinde pazar edinmek isteyen firmalarla yapılan iş birliği sözleşmeleri kapsamında ithal ikamesi ve ihracat potansiyeli oluşturan projeleri gerçekleştirmektedir.

PROGRAM YÖNETİMİ

Yatırım ve proje fizibilitesinin yapılması ve devam eden süreçlerde proje finansmanı, özgün ürün tasarımı ve geliştirilmesi, üretim, satış ve lojistik aşamalarını kapsayan bütünleşik program modelleri uyguluyoruz.

FİNANSMAN

Projelerin finansmanında özellikle kamu otoritesinin sunduğu teşvik/destek mekanizmalarının oluşturduğu kaynaklar yanı sıra özel sektör yatırımcılarından kaynaklar sağlanmaktadır. ÜSTÜNOVA, yurt içinde kamunun yönlendirmesi ve sağladığı destekleri, yurt dışında ise Türkiye’nin entegre olduğu destek/teşvik platformlarını proje içeriklerine uygun olarak konumlandırarak proje ve iş ortaklarına destek vermektedir.

ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimini iyi tanımlanmış, ulaşılabilir ve gerçek ihtiyaçlara odaklı bir çerçevede ele alıyoruz. Kamu kuruluşları, özel sektör, sanayi ve üniversitelerin oluşturduğu yerli ağın, doğru ve güvenli iletişim ve iyi tanımlanmış bir işbirliği ortamında istenen ürünleri dünya standartlarında ortaya koyabileceğine inanıyoruz.