Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği farklı disiplinlerden yararlanarak başarılı sistemlerin oluşturulmasını amaçlar. Gelişim döngüsünün tamamında yer alarak; ihtiyaçların ve gerekli işlevlerin tanımlanması, gerekliliklerin belgelenmesi, tasarım sentezi ve sistem doğrulaması süreçlerine odaklanır.

Sistem Entegrasyonu

Ünite testlerini geçen yazılım ve donanım bileşenleri, sistem tasarımı tanımının doğrulanması için tek bir sistemde bir araya getirilir. Test donanımlarını ve ekipmanını sistem entegrasyon alanındaki sisteme entegre ederek bir test ortamı kurulur. Sistem özelliklerinin doğrulanması için testler yapılır. Testler sırasında karşılanmayan herhangi bir sistem spesifikasyonu ilgili günlükleriyle birlikte kaydedilir ve konuya çözüm bulmak ve ilgili birim testlerini güncellemek için tasarım ekibine iletilir. Sistem entegrasyon alanında kurulan test ortamı; tasarım, hata düzeltme veya ürün kabul aşamalarına yardımcı olmak için herhangi bir donanım veya yazılım sürümüyle kolayca yeniden düzenlenebilir.

Platform Entegrasyonu

Sistem entegrasyonunun sonuçlarını doğrulamak ve sonuçlandırmak için ekibimizin rolü, sistem ve platform entegrasyonu arasında bir köprü görevi görmektir.
Saha mühendisimiz ve teknisyen ekibimiz, çeşitli platformlarda platform kurulumunun çeşitli aşamalarında yer almaktadır. Aşağıdakiler gibi birbirine bağlı adımlar üzerinde çalışabiliriz:

• Solid - 3D modelleme
• Mekanik tasarım
• Kurulum
• Materyal desteği
• Kalite kontrolleri ve testler

Kurulumun başarısını sağlamak için her adımda dokümantasyon ve iş eğitimi hakkında bilgi verilmesi.