Ürünler
• Sistem Entegrasyon ve Test Yönetim Aracı (SIT)
• Entegre Bakım Sistemi (IMS)
• Sistem Entegrasyon Laboratuvarı (SIL) ve Test Bremzesi
• Hata Kodu Algılama Yazılımı
Bir disiplin olarak tıp, teknoloji ışığında her zamankinden daha hızlı değişiyor. Derin öğrenme projelerimiz, görüntü işleme ve MR verilerini derinlemesine öğrenme işlemlerini gerçekleştirerek hızlı ve doğru tanı için görüntü işlemede yeni bir bakış açısı sunuyor.
Yaşam ve Sağlık Bilimleri