Sistem Entegrasyonu ve Test Mühendisliği

Platform ve sistem gereksinimlerine uygun olarak yüksek teknolojili elektronik sistemlerin entegrasyonunu doğruluyoruz.


• Test yazılımı ve simülatör geliştirme
• Test tezgahlarının mekanik ve elektrik tasarımı (SIL vb.)
• Gereksinim onayı (titreşim, şok, DITMCO, EMI / EMC, vb.)
• Zemin ve uçuş testi 
• Entegre Lojistik Destek (Sistem yaşam döngüsü boyunca)