Tarım Teknolojileri

ÜSTÜNOVA, tarım teknolojileri alanındaki projeleri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmektedir.

Tarımsal Tedarik Yönetimi (Su, Zirai İlaçlar, Gübreler): Tedarik verimliliğini artırmak için akıllı sistemler geliştirmek.

Ürün Verimliliği Yönetim Sistemleri: Elektronik ve elektro-optik sensörlerle saha verilerinin toplanması, işlenmesi, yorumlanması ve verimlilik yönetimi için karar destek sistemlerinin oluşturulması.

Tarım-Gıda Değer Zinciri: Gıda zincirinin çeşitli aşamalarında bilgi toplayarak ve işleyip yorumlayarak Tarım-Gıda değer zincirini, özellikle gıda sağlığını iyileştirmek.

Bugün itibariyle USTUNOVA, Tarım Teknolojileri alanında aşağıdaki üç proje önerisini başlatmıştır.

• Horizon 2020 - AB Yeşil Anlaşması - H2020-LC-GD-6-1-2020 - Yenilik Eylemi - Alt Konu C [2021] Tehlikeli Pestisitlere Bağımlılığın Azaltılması; Gübrelerden Besin Kayıplarının Azaltılması

• AI ve Bulut Tabanlı Uzaktan Mahsul Takip, Kontrol ve Verim Tahmin Uygulaması - TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Proje Önerisi (Değerlendirme Aşaması)

• Silo Yönetimi ve Uzaktan İzleme Sistemi - TÜRİB (Türkiye Ticaret Borsası) Önerisi (Değerlendirme Aşaması)